mr. Alex Buelens

Alex Buelens ┬░1983 studeerde af aan de Universiteit Antwerpen in 2008 als licentiaat rechten. Hij vatte in datzelfde jaar zijn stage aan bij MR. Johan Vangenechten en deed er ervaring op in onder meer het strafrecht, het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en het algemeen contractenrecht.

Hij behandelde daarnaast gedurende en ook na zijn stage tal van dossiers betreffende huur- en koop-verkoop van onroerende goederen, aanneming van werk en contractueel bouwrecht, domeinen waarin hij zich vervolmaakte in het kader van een nauwe samenwerking met MR. Tim Sebrechts.

Na zijn stage startte hij in 2011 een zelfstandige praktijk, met nadruk op strafrecht en verkeers- en algemeen aansprakelijkheidsrecht, en was van bij aanvang zeer actief in de bijstand van cli├źnten in het kader van de Salduz-permanentiedienst.

In het verleden was hij meermaals bestuurslid, en in 2023 voorzitter, van de Vlaamse Conferentie, waaruit tal van contacten zijn ontstaan met confraters in binnen- en buitenland.

Tevens maakte hij tussen 2020 en 2023 deel uit van de commissie Strafrecht bij de OVB, en was hij lid van de beroepscommissie beroepsbekwaamheid.

mr. Alex Buelens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, en tevens van het getuigschrift van bekwaamheid voor toegang tot het ambt van plaatsvervangend rechter.

E-mail: ab@penta-law.be

Mr. Alex Buelens

Kantoor

Mechelsesteenweg 27 bus 501
2018 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 205 62 16
Fax: +32 (0)3 293 88 52

Bij voorkeur telefonische contacten van maandag t.e.m. donderdag tussen 14u en 18u.
Consultatie na afspraak.


Advocaten